Reviews

Ik heb de afgelopen jaren al veel paarden behandeld met goede resultaten. Hier onder staan een aantal verhalen van klanten om een indruk te geven van hun ervaringen met mij als paardenosteopaat.